הישיבה הגבוהה

כוכב השחר

בית מדרש גבוה
לרבנות, דיינות והפצת תורה.

חזון

אהד קרקובר,
ראש הישיבה ורב הישוב כוכב השחר

"בי מלכים ימלוכו" (משלי ח')
כשם שבראשיתה של הבריאה הקב"ה הסתכל בתורה וברא בה את העולם כך בכל דור ודור יש בכוח אורה וקדושתה של התורה להמשיך וליצור את היצירה ולחדש אותה באור חדש.
התורה אינה יראה מרוחות הזמן, אין היא צריכה להתגונן מפני התרבויות השונות אלא אדרבה יש בכוחה לחולל ולחדש את פניה של התרבות האנושית ולהוביל אותה אל עבר היעדים שריבונו של עולם הועיד לה.
כסגולתה של התורה כן סגולת לומדיה שעליהם נאמר: "הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה…ונהנים ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה … ונותנת לו מלכות וממשלה."
בבית המדרש שלנו אנו שואפים להקים תלמידי חכמים גדולים בתורה המלאים בש"ס ובפוסקים ויחד עם זה בעלי עושר רוחני ושאר רוח ; תמימים ביראתם ובאמונתם מחד ובעלי אופקים רחבים וחוש ביקורת מאידך; תלמידי חכמים שמשנתם סדורה ושפתם ברורה שיהיו חמושים לצאת לישע עמינו.

"יחץ" - חוברת חדשה

חוברת בנושא התבוננות פנימית על סימני הסדר.

לצפיה והזמנות לחץ כאן!

הלכה יומית

"עץ חיים"

להיות בעלים של עץ המקויימים בו מצוות התלויות בארץ תוך החזקת לומדי תורה!

עשיה

הישיבה מפיצה תורה בדרכים שונות מתוך אחראיות לאומית. מהעשיה המבורכת בישיבה:

הצמחת תלמידי חכמים

בישיבה לומדים בשקידה תלמידים אשר גדלים וצומחים להיותם תלמידי חכמים לפסיקה, לחינוך ולהנגת הציבור והעם.

שירות צבאי בצה"ל

מן הישיבה יוצאים תלמידים אשר מלאים בתורה ומצוות אל שירות הלוחמים הקדמית של צה"ל.

חינוך ילדי ישראל

הישיבה הקימה, מתחזקת ומתפעלת גן ילדים לטובת האוכלוסיה ואשר עומד לרווחת התושבים.

בית הוראה

זכינו ומכולל הרבנות בישיבה נבחרו רבנים חשובים לרבני ישובים אשר מנהיגים את צאן מרעיתו באהבת אמת ולדרכה של תורה - בנעם ובשמחה.

הלכה יומית בווטסאפ

הישיבה מתפעלת קבוצת ווטסאפ שקטה בה בכל בוקר חברי הקבוצה מקבלים הלכה יומית עם הסבר קצר ובהיר. להצטרפות לחצו כאן.

מכון תורני

במכון התורני שוקדים תלמידי חכמים בראשות ראש הישיבה על הוצאת ספרי הלכה ומנהג ועריכת שיעורי רבני הישיבה. כמו כן יצאו חוברות על מועדי השנה. להזמנת חוברות לחצו כאן.

מיזם

"עץ חיים"

בואו וזכו גם אתם בכל המצוות התלויות בארץ, במצוות יישוב הארץ ובהחזקת לומדי תורה!

קנה עץ לשנה בתשלום חודשי (72 ₪ לחודש) ובכך תהפוך בעליו של העץ ותזכה במצוות התלויות בו: תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, שמיטה- על כל פרטיה ודקדוקיה (בלא היתר מכירה), ביעור מעשרות, יישוב הארץ – שלא נעזבנה לשממה, ותלמוד תורה כנגד כולם!

החקלאי- מטפל עבורך בעץ. אתה זוכה בעץ, בפרותיו וממילא במצוות התלויות בהם. החקלאי מקבל את פרות העץ שנותרו אחרי הפרשת התרומות והמעשרות, כשכר על עבודתו. לאחר קיזוז ההוצאות כספך יעבור כתרומה לישיבה הגבוהה בכוכב השחר ובכך אתה זוכה גם כן בזכות לימוד התורה!

עץ חיים, תמיכה בלימוד תורה ושותפות בבניין הארץ
עץ חיים, תמיכה בלימוד תורה ושותפות בבניין הארץ

עץ חיים

קונים עץ, מקיימים מצוות התלויות בארץ ותומכים בלימוד התורה!