ההלכה הקודמת:

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

חמישי,

כז אייר

איזה מלאכות מותר לעשות מיום טוב לשבת

אדם שהניח עירוב תבשילים יכול להכין הכנות מיום טוב לשבת. נחלקו הראשונים האם רק צרכי סעודה מובהקים הותרו, כעין הכנת מאכלים, או שכל צרכי שבת הותרו. להלכה מותר לעשות הכנות שהם נכללות בצרכי סעודה אף שאינם צרכי סעודה מובהקים וכגון להדיח כלים ביו"ט בשביל שבת, אבל שאר הכנות שאינם צרכי סעודה כלל אין לעשותם.

גם מי שמתארח בבית מלון ביום טוב ובשבת שאחריו צריך להניח עירוב תבשילים. ואף על פי שהוא לא מתכנן לבשל ולהכין דברים מיום טוב לשבת, כיוון שצריך להדליק נרות לפני כניסת השבת צריך להניח עירוב תבשילים. אמנם, מי שמניח עירוב תבשילים רק בשביל להתיר את הדלקת הנרות – יאמר את הנוסח בלא ברכה

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שני,

ט תמוז

קדימויות בעלייה למפטיר

ראשון,

ח תמוז

עלייה למפטיר לפני יום השנה

שישי,

ו תמוז

עוד מדיני קריאת ההפטרה

חמישי,

ה תמוז

עוד מדיני המפטיר

רביעי,

ד תמוז

קריאת מפטיר במקום שלא קראו בתורה

שלישי,

ג תמוז

תקנת קריאת ההפטרה

שני,

ב תמוז

השלמת דילוג וטעות בקריאת התורה