ההלכה הקודמת:

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שלישי,

ג סיון

הדלקת נרות ביום טוב

בכניסת יום טוב מדליקים נרות, וישנם כמה הבדלים בין הדלקת נרות שבת להדלקת נרות יום טוב.

בשעה שמברכים על הדלקת נרות חלה קדושת היום, ואיסורי המלאכה. לכן בשבת מדליקים את הנרות ורק אחר כך מברכים. אך ביום טוב מותר להעביר מאש קיימת, ולכן מקדימים את הברכה לפני שמדליקים, ואז מעבירים מאש קיימת.

לאור זה, סדר ההדלקה הוא כך: ראשית מדליקים נר נשמה או גפרור ארוך, לאחר מכן מברכים ומעבירים את האש לנרות. אחרי ההדלקה אין לכבות את הגפרור, אלא יש להניח אותו שיכבה מעצמו. נוסח הברכה הוא "להדליק נר של יום טוב".

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שני,

ט תמוז

קדימויות בעלייה למפטיר

ראשון,

ח תמוז

עלייה למפטיר לפני יום השנה

שישי,

ו תמוז

עוד מדיני קריאת ההפטרה

חמישי,

ה תמוז

עוד מדיני המפטיר

רביעי,

ד תמוז

קריאת מפטיר במקום שלא קראו בתורה

שלישי,

ג תמוז

תקנת קריאת ההפטרה

שני,

ב תמוז

השלמת דילוג וטעות בקריאת התורה