ההלכה הקודמת:

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שני,

ב סיון

ושמחת בחגך

נאמר בתורה "ושמחת בחגך" לכן צריך האדם לשמח את עצמו ברגל וכן לשמח את בני ביתו כל אחד כפי מה שמשמחו, ויזהר שלא תהיה שמחת- עצמו בלבד שעל זה נאמר "וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם", אלא ידאג גם לשמח את הזקוקים לכך, ומכל שכן שיש להיזהר שהשמחה לא תביא לידי קלות ראש, שלא ניתנו שבתות וימים טובים אלא כדי שיעסקו בתורה.

וטוב לאדם לקדש עצמו ולטבול ערב הרגל ויכנס לרגל בטהרה.

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שני,

ט תמוז

קדימויות בעלייה למפטיר

ראשון,

ח תמוז

עלייה למפטיר לפני יום השנה

שישי,

ו תמוז

עוד מדיני קריאת ההפטרה

חמישי,

ה תמוז

עוד מדיני המפטיר

רביעי,

ד תמוז

קריאת מפטיר במקום שלא קראו בתורה

שלישי,

ג תמוז

תקנת קריאת ההפטרה

שני,

ב תמוז

השלמת דילוג וטעות בקריאת התורה