ההלכה הקודמת:

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שישי,

כח אייר

מגורים בירושלים

המשנה במסכת כתובות אומרת: "הכול מעלין לירושלים". כוונת המשנה היא שאם יש ויכוח בין בני זוג איפה לגור ואחד מבני הזוג רוצה לגור בירושלים, הוא יכול לכפות על בן זוגו לעלות לגור בירושלים. למדנו ממשנה זו שישנה מצווה מיוחדת לגור בירושלים (חתם סופר).

האחרונים התלבטו אם הדין של "הכול מעלין" נוהג גם בירושלים החדשה שמחוץ לחומות. יש שנקטו שדין זה נוהג גם בירושלים החדשה (הרב שלמה זלמן אוירבך), ויש שכתבו שהוא ייחודי רק למגורים בעיר העתיקה, שנתקדשה בקדושת ירושלים.

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שני,

ט תמוז

קדימויות בעלייה למפטיר

ראשון,

ח תמוז

עלייה למפטיר לפני יום השנה

שישי,

ו תמוז

עוד מדיני קריאת ההפטרה

חמישי,

ה תמוז

עוד מדיני המפטיר

רביעי,

ד תמוז

קריאת מפטיר במקום שלא קראו בתורה

שלישי,

ג תמוז

תקנת קריאת ההפטרה

שני,

ב תמוז

השלמת דילוג וטעות בקריאת התורה