ההלכה הקודמת:

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שלישי,

כה אייר

נוסח עירוב תבשילים

כפי שלמדנו אתמול, בזמן הנחת העירוב מברכים, ומיד אחר כך אומרים את נוסח העירוב:

"בדין יהא שרא לן לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולאדלוקי שרגא ולמיעבד כל צרכנא מיו"ט לשבת".

כוונת נוסח זה היא שבעירוב זה יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק הנר ולעשות כל צרכינו משבת ליו"ט.

מי שלא מבין את הנוסח בארמיתצריך שיאמר את הנוסח בעברית או בכל שפה אחרת שמבין. ומי שלא אמר כלל את נוסח העירובנחשב כמי שלא הניח עירוב, ויחזור ויאמר את הנוסח, אך לא יברך. אמנם בדיעבד שכבר נכנס יו"ט וזהו מקום צורך יש להקל שנחשב שהניח עירוב למרות שלא אמר את הנוסח

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שני,

ט תמוז

קדימויות בעלייה למפטיר

ראשון,

ח תמוז

עלייה למפטיר לפני יום השנה

שישי,

ו תמוז

עוד מדיני קריאת ההפטרה

חמישי,

ה תמוז

עוד מדיני המפטיר

רביעי,

ד תמוז

קריאת מפטיר במקום שלא קראו בתורה

שלישי,

ג תמוז

תקנת קריאת ההפטרה

שני,

ב תמוז

השלמת דילוג וטעות בקריאת התורה