ההלכה הקודמת:

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

ראשון,

א סיון

סעודות החג

ראש חודש

חג שבועות מכונה בתורה פעם אחת כ"עצרת תהיה לה' אלוקיך" ופעם אחת "עצרת תהיה לכם", ולמדו מכך חכמים שמצווה לחלק את היום לשני חלקים, חציו לבית המדרש, וחציו לענגו באכילה ושתיה. ואין לצמצם בהוצאות יום טוב, אלא יכבד ויענג את היום במאכלים ומשקים חשובים כמו בשבת. ואמרו חכמים שהוצאות שבת ויום טוב אינם מן המניין הקצוב לו מראש השנה.

כמו בשבת, הבציעה תהיה על שני כיכרות לחם זכר למן. אך לא נהגו לעשות בו סעודה שלישית.

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שני,

ט תמוז

קדימויות בעלייה למפטיר

ראשון,

ח תמוז

עלייה למפטיר לפני יום השנה

שישי,

ו תמוז

עוד מדיני קריאת ההפטרה

חמישי,

ה תמוז

עוד מדיני המפטיר

רביעי,

ד תמוז

קריאת מפטיר במקום שלא קראו בתורה

שלישי,

ג תמוז

תקנת קריאת ההפטרה

שני,

ב תמוז

השלמת דילוג וטעות בקריאת התורה