ההלכה הקודמת:

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

חמישי,

יב תמוז

המשך זמן קריאת שניים מקרא ואחד תרגום

קריאת שניים מקרא ואחד תרגום צריכה להיות עם הציבור, ולכן אפשר להתחיל לקרוא את הפרשה מזמן מנחה של השבת הקודמת, מכיוון שאז מתחילים לקרוא בתורה את פרשת השבוע הבא (משנה ברורה). ויש שכתבו שאפשר להתחיל לקרוא רק מיום ראשון (ילקוט יוסף).

נכון לסיים את קריאת שניים מקרא ואחד תרגום לפני סעודת הבוקר של שבת, כי כך ציווה רבי יהודה הנשיא את בניו, שלא יאכלו את סעודת הבוקר של שבת לפני סיום הפרשה. אך מן הדין אפשר לסיים לקרוא עד זמן מנחה של שבת, שאז מתחילים לקרוא את הקריאה של השבת הבאה. אם לא עשה זאת, ראוי להשתדל לקרוא את הפרשה עד לפני יום רביעי, כיוון ששלושת הימים הראשונים של השבוע עדיין שייכים לשבת הקודמת. ואם לא הספיק, ישלים את קריאת הפרשה עד לפני שמחת תורה.

שלישי,

י תמוז

תקנת שניים מקרא ואחד תרגום ואופן קיומה

שני,

ט תמוז

קדימויות בעלייה למפטיר

ראשון,

ח תמוז

עלייה למפטיר לפני יום השנה

שישי,

ו תמוז

עוד מדיני קריאת ההפטרה

חמישי,

ה תמוז

עוד מדיני המפטיר

רביעי,

ד תמוז

קריאת מפטיר במקום שלא קראו בתורה

שלישי,

ג תמוז

תקנת קריאת ההפטרה

שני,

ב תמוז

השלמת דילוג וטעות בקריאת התורה