שיעורים

הלכות תפילת תשלומין

הרב אוהד קרקובר – שבועות התשפ"ד

הרב אוהד קרקובר – פרשת בחוקותי התשפ"ד

הרב אוהד קרקובר – פרשת בהר-ל"ג בעומר התשפ"ד

הרב אוהד קרקובר – פרשת אמור התשפ"ד

הרב אוהד קרקובר – 'לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו' (יום העצמאות התשפ"ד)

הרב אוהד קרקובר – פסח התשפ"ד

הרב אוהד קרקובר – פרשת החודש התשפ"ד

הרב אוהד קרקובר – מגילת אסתר פרקים ט-י

הרב אוהד קרקובר – פרשת צו – פרה (ד' פרשיות)