הלכה

תתי נושא

תתי קטגוריות

לא לעבור לפני המתפלל

הרב אוהד בניתוח מדהים מבהר את ההלכה שלא לעבור לפני המתפלל. מתי אסור? באיזה אפשרויות זה מותר, זה אפשרי ובכלל מיקוד להבין למה אסור.

כוונה בתפילה

הלכות תפילת תשלומין