מיזם

"עץ חיים"

קנה עץ, ותזכה במצוות התלויות בארץ, בישוב ארץ ישראל ובתלמוד תורה – כנגד כולם!

עץ חיים, תמיכה בלימוד תורה ושותפות בבניין הארץ

בואו וזכו גם אתם בכל המצוות התלויות בארץ, במצוות יישוב הארץ
ובהחזקת לומדי תורה!

קנה עץ לשנה בתשלום חודשי ובכך תהפוך בעליו של העץ ותזכה במצוות התלויות בו: תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, שמיטה- על כל פרטיה ודקדוקיה (בלא היתר מכירה), ביעור מעשרות, יישוב הארץ – שלא נעזבנה לשממה, ותלמוד תורה כנגד כולם!

החקלאי- מטפל עבורך בעץ. אתה זוכה בעץ, בפרותיו וממילא במצוות התלויות בהם. החקלאי מקבל את פרות העץ שנותרו אחרי הפרשת התרומות והמעשרות, כשכר על עבודתו. לאחר קיזוז ההוצאות כספך יעבור כתרומה לישיבה הגבוהה בכוכב השחר ובכך אתה זוכה גם כן בזכות לימוד התורה!

1

בוחרים עץ לרכישה

ורוכשים אותו לשנה בתשלום חדשים (72 ש"ח לחודש). ונרשמים כבעלי העץ.

2

העץ מטופל

במשך כל השנה ע"י חקלאי מסור, ומקבל את הפירות שלכם אחרי הפרשת תרומות ומעשרות כשכר על עבודתו.

3

מקיימים מצוות התלויות בארץ

החקלאי נעשה שליח של בעל העץ לקיום מצוות התלויות בארץ, וזכות המצוה נזקפת לשם בעל העץ.

4

מחזיקים לומדי תורה!

לאחר קיזוז ההוצאות כספך יועבר כתרומה לישיבה הגבוהה בכוכב השחר.

מה העץ שלכם?

עץ גפן

גפן מזן ענבי מרלו, נותן יין עדין בעל צבע חזק. את העץ יטעו במזרח בנימין.

עץ זית

זית אירופי מזן קלמטה, שנותן זיתים למאכל ושמן משובח.

ישיבת כוכב השחר, ד”נ מז’ בנימין. מיקוד: 9064100 | טל: 052-3003-702 | ykhyr1@gmail.com

אפיון, עיצוב ופיתוח: .KAV